visieontwikkeling

Uw professionals en stakeholders vragen leiderschap. Daarbij is visieontwikkeling een belangrijke bouwsteen. Arvalanth helpt u uw organisatie in lijn te brengen met haar leidende principes. 

Een visie is de grondslag van elke organisatie. Deze leidende principes geven vorm aan de organisatie. Op basis van een richtinggevende visie wordt een strategie opgesteld. Als die er eenmaal is, dan is een volgende stap het vormgeven van de organisatie, met aandacht voor de cultuur en de structuur, vaak een hele logische stap. Op dat moment voelt het logisch, omdat de core business direct voortvloeit uit de geformuleerde intentie.

Het ontwikkelen en aanscherpen van een visie, is een proces van co-creatie en dialoog met de omgeving en de stakeholders, waaronder klanten, medewerkers en bestuur. Zo kom je snel tot de kern van wat er echt toe doet en creëer je betrokkenheid binnen de organisatie. Door alle belanghebbenden te betrekken in het proces,  stimuleer je bevlogenheid en loyaliteit. Daarbij staat voorop dat een organisatie als een open systeem doorlopend in verbinding is met haar omgeving en de maatschappij.

Op mijn blog kunt u kennis maken met voorbeelden uit praktijk.