De Kritische Ruimte

Heeft u het gevoel dat uw kwaliteiten als professional of die van uw medewerkers niet altijd uit de verf komen in uw organisatie? Heeft u het gevoel dat de aanwezige kennis en vaardigheden niet ten volle benut worden ten behoeve van uw klanten? Herkent u het gevoel dat door de hectiek van alledag er geen ruimte meer is voor vakmanschap? En er zeker geen tijd is om nieuwe methoden op een zorgvuldige manier te implementeren?

Zou het niet prettig zijn wanneer er voldoende ruimte is om alle kwaliteiten voldoende te benutten? Dat uw professionals initiatiefrijk, dynamisch en competent hun functie invullen en zelfsturend zijn in hun ontwikkeling. Dat uw klanten de meerwaarde van professioneel gedrag ervaren en waarderen en graag bij uw organisatie en uw professionals terugkomen?

De verbetering van 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch vermogen en reflectie is belangrijk bij het vergroten van professionaliteit.  De leergang en korte opleidingen, die de Kritische Ruimte aanbiedt, sluiten aan bij de aandacht voor deze vaardigheden in het huidige (beroeps-)onderwijs hiervoor.

De Kritische Ruimte is opgericht door Ilse Anthonijsz en Natascha Kienstra.

Ilse heeft een licentie Visieontwikkelaar en dialoogbegeleider bij Eidoskoop. Daardoor is zij in staat praktische kwesties in een reflectief filosofisch kader te zetten waarbij zij gebruik maakt van een methodiek, die handvatten oplevert voor persoonlijk leiderschap en professioneel gedrag. Door haar ervaring in het leidinggeven aan professionals kan zij hen begeleiden en coachen om deze vervolgens toe te passen te midden van de hectiek van alledag.

Natascha is opleider en vakdidacticus filosofie. Zij is verbonden aan de Universiteit van Nijmegen en de Tilburg School of Catholic Theology. Zij promoveert op effectief filosoferen in de klas. Zij geeft onderwijs waarbij reflectie centraal staat. Door haar jarenlange ervaring in het onderwijs is haar werkwijze gebaseerd op situaties uit de dagelijkse praktijk.

De basis wordt gevormd door een leergang bestaande uit 7 modules. De leergang gaat in op wat persoonlijke professionaliteit betekent en hoe je je ethische opvattingen in je beroep kunt verwoorden. Het levert een moreel kompas op, een leidraad voor professioneel handelen, nu en in de toekomst, bij de invulling van de eigen professionele ruimte. Dit kompas kan als onderdeel van een e-portfolio worden gebruikt.

Naast deze leergang biedt De Kritische Ruimte diverse korte opleidingen rondom dit thema aan. Daarbij is maatwerk mogelijk. In een persoonlijk gesprek kunnen we samen met u bekijken op welke manier professionaliteit voor u of uw organisatie het best uit de verf kan komen.

Voor meer informatie neem contact met ons op. Bel ons of klik hier voor informatie of het maken van een afspraak.