professionalisering

Het is toch het mooiste wanneer professionals volledig tot hun recht komen? Het advies van Arvalanth is gericht op het doorlopend bevorderen van deskundigheid, rekening houdend met kennen (cognitieve kennis), kunnen (uitvoerende vaardigheden) en beroepsattitude (reflectie en ethiek). Deze elementen gelden zowel voor individuele medewerkers als voor de gehele organisatie. Professionalisering staat centraal. Enerzijds hoe je (van elkaar) leert, optimaal samenwerkt en met elkaar om gaat. Anderzijds hoe je waarde creëert voor je klant. En dat alles gericht op het hoogst haalbare resultaat – van het individu en de organisatie -.

Als medewerkers tevreden zijn, heeft dat vooral te maken met de voldoening die ze halen uit hun werk. En de passie die zij leggen in hun werkzaamheden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werknemers de voldoening die ze uit hun werk halen meerdere malen belangrijker vinden dan geld of secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook blijkt dat vaak onduidelijk is in hoeverre mensen in een organisatie professionele ruimte krijgen, ervaren en benutten. Terwijl mensen die hun professionele ruimte benutten, een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun organisatie. Hierdoor creëer je betrokkenheid en zodoende ook tevreden medewerkers. En dat heeft een positieve invloed op de klanttevredenheid. Arvalanth biedt organisaties en professionals handvatten voor het ontwikkelen van professionele identiteit. In samenwerking met partners biedt Arvalanth ‘out-of-the-box’ trainingen en workshops op het gebied van professionalisering en leiderschap.

Kijk bij Yo!Yogi en bij De Kritische Ruimte.

Op mijn blog kunt u kennis maken met voorbeelden uit praktijk.