over arvalanth (en over Ilse)

Arvalanth biedt organisatieadvies, visieontwikkeling en verandermanagement. Gericht op professionalisering van mens en organisatie. Resultaat- en oplossingsgericht. Met oog voor de kwaliteit,  maatschappelijke binding en continuïteit van uw organisatie. Voor praktijkvoorbeelden verwijs ik u graag naar mijn blog.

“Als interimmanager en organisatieadviseur streef ik naar twee dingen. Ten eerste, een open en transparante organisatie. Ten tweede, een professional die verantwoordelijkheid neemt voor zijn beroepsmatige handelen. Daarbij hoort altijd verbinding naar de maatschappij. Het besef dat we als individu en organisatie deel uit maken van het geheel”

“Momenteel doe ik veel project- en interimwerkzaamheden voor overheid, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen op het gebied van persoonscertificering. Zo heb ik bijgedragen aan het ontwikkelen en introduceren van een nieuwe brancheorganisatie. Ook heb ik brancheorganisaties geadviseerd met betrekking tot de borging van de vakbekwaamheid van leden. Daarnaast ben ik als projectleider werkzaam geweest bij de bouw van de digitale examenbank voor de wettelijke examens in de financiële dienstverlening in het kader van de Wft. Momenteel ben ik verantwoordelijk voor de wettelijke en branche examens in het beroepenveld van asbestverwijdering.

Mijn activiteiten in de onderwijswereld richten zich op de onderwerpen zoals kwaliteit van examinering en de aansluiting tussen onderwijs en beroepenveld.

Doordat ik werkzaam ben in verschillende branches, zie ik veel parallellen tussen organisaties, ook al bevinden ze zich in compleet verschillende beroepenvelden. Elke organisatie is gebaat bij goed geformuleerde overkoepelende principes, die blijvend worden aangescherpt door een continue dialoog, binnen de organisatie en met haar omgeving. Iedere professional komt tot bloei door het volledig benutten van zijn professionele ruimte. Op basis van mijn ervaring, geloof ik daar heilig in.”

Naast haar opleiding Bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen heeft Ilse een licentie als dialoog begeleider (Eidoskoop). Ook heeft zij haar lesbevoegdheid als yogadocent behaald bij Saswitha. De opleiding bij Saswitha is een vierjarige beroepsopleiding gebaseerd op Hatha Yoga. Door deze combinatie en ervaring heeft zij een brede kijk op professionele ruimte en persoonlijke ontwikkeling.