kwaliteit

Bij de vertaling van de visie en strategie is de borging van kwaliteit het uitgangspunt. Kwaliteit is voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders. Alleen een tevreden ‘klant’ blijft klant en geeft de organisatie bestaansrecht.

Periodieke toetsing is essentieel om te weten wat de stakeholders daarvan vinden. Klantenpanels vormen een waardevolle toetssteen. Dat geldt ook voor tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. De tevredenheid van medewerkers en klanten zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Ze stimuleren elkaar, positief en negatief. Door het implementeren van een bij de organisatie passend cyclus plan-do-check-act borg je als organisatie een positieve spiraal. Arvalanth helpt hierbij.

Heldere verwachtingen, heldere en meetbare doelstellingen, heldere verantwoordelijkheden en structuur in werkwijze en processen. Een omgeving creëren, waarin uw professionals het best tot hun recht kunnen komen. Immers, aan de basis van een tevreden klant staat een tevreden medewerker, die weet wat zijn specifieke meerwaarde is voor de klant.

Op mijn blog kunt u kennis maken met voorbeelden uit praktijk.